Производи

Сите материјали кои се користат во производството на нашите глинени тули се со највисок квалитет обезбедувајќи постојан и непроменлив производ.

Нашите тули се произведуваат на традиционален начин со мешање на песок со глина што се смета како најдобар начин на правење глинени тули. Тоа овозможува водата и глината целосно да се соединат. Глинените честички за време на мешањето се порамнуваат и цврсто ја врзуваат тулата откако ќе се исуши на сонце.

Изработуваме глинени тули во голема палета на големини и форми за ваша потреба. Покрај стандардната палета на тули ние исто така можеме да изработиме глинени тули за вашите специфични потреби.

Блокови за ѕидови

Блокови за ѕидови
Блокови за ѕидови
Блокови за ѕидови
Блокови за ѕидови
Блокови за ѕидови
Блокови за ѕидови
Блокови за ѕидови
Блокови за ѕидови
Блокови за ѕидови и оџаци
Блокови за ѕидови и оџаци

Блокови за оџаци

Блокови за оџаци
Блокови за оџаци
Блокови за оџаци
Блокови за оџаци
Блокови за оџаци
Блокови за оџаци

Исполна за плочи

Исполна за плочи
Исполна за плочи

Каналица за ферт греди

Каналица за ферт греди